Unibail – Rodamco

Rozbudowa i przebudowa Galerii Mokotów
Klient: Rodamco CH1
Lokalizacja: Warszawa
Wartość kontraktu: 54 000 000
Powierzchnia: 6 000 m2
Termin realizacji: 07.2012-10.2013

 

O realizacji

Zakres robót prowadzonych przez AWBUD obejmował wszystkie możliwe do przeprowadzenia roboty budowlane na tego typu obiekcie: wyburzenia, palowanie, roboty żelbetowe, muro­we, elewacyjne dachowe, instalacyjne, sieciowe, drogowe, wykończeniowe. Prowadzenie tego typu projektów stawia kompletnie nowe wymagania przed Wykonawcą, niż na obiektach nowo budowa­nych. Roboty prowadzone są w ograniczonym zakresie w dzień, tak aby galeria mogła funkcjonować oraz w pełnym zakresie w nocy. Taka realizacja wymaga nowego podejścia do zagadnienia logistyki materiałów i podwykonawców. Dodatkowym wyzwaniem jest konieczność sprostania nieprzewidywalnym zdarzeniom związanym z ingerencją w istniejące instalacje wewnętrzne, które ciągle pracują, istniejącą konstrukcją obiektu i konieczności utrzymania obiektu dostępnego dla klientów każdego dnia. Wymóg ten determinuje utrzymanie ścisłego reżimu harmonogramowego i długofalowego planowania bez możliwości popełniania pomyłek. Pracochłonność robót jest niewspółmiernie wielka zarówno pod względem zaangażowania pra­cowników budowlanych, ale również kadry inżynieryjnej, na której spoczywa cały czas ciężar odpowiedzial­ności za działający obiekt, terminową realizację i najwyższą jakość wykonanych robót.

Referencje:

Zapytaj o ofertę na podobną realizację