28 lat na rynku budowlanym i ponad 450 zrealizowanych projektów
Realizujemy projekty w formule Design & Build dla budownictwa przemysłowego,  ekologicznego i energetycznego, oraz ogólnego, a także związanego z rewitalizacjami.
Zobacz więcej
Realizujemy projekty budowlane dla sektora przemysłowego
Dajemy gwarancję terminowości, zapewniając ciągłość pracy zakładów podczas prowadzonych prac.
Zobacz więcej
Realizujemy projekty budowlane dla sektora energetycznego i ekologicznego
Nasz zespół profesjonalistów służy doświadczeniem i wiedzą z zakresu stosowanych technologii.
Zobacz więcej
Realizujemy projekty budowlane dla sektora budownictwa ogólnego
Obiekty użyteczności publicznej, galerie handlowe, biura, hotele - gwarantujemy najwyższą jakość materiałów oraz optymalizację prowadzonych prac.
Zobacz więcej
Wykonujemy kompleksowe prace żelbetowe
Klasztor o.o. Paulinów na Jasnej Górze, podziemny kompleks konferencyjny, prace żelbetowe
Zobacz więcej

Kurs akcji

Awbud
WIG
Loading...
Data notowania bieżącego 27.07.2020
Kurs ostatni [pln] 0.99
Zmiana [%] -8.33

SPRZEDAŻ AKCJI INSTAL-LUBLIN S.A.

Syndyk masy upadłości spółki PartnerBud S.A. w upadłości (KRS: 0000023958) ogłasza o sprzedaży w trybie z wolnej ręki 650.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 50 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 32.500.000 zł, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki Instal-Lublin S.A. (KRS: 0000816452), za cenę nie niższą niż 1.216.000 zł. Oferty należy składać osobiście albo za pomocą listów poleconych lub przesyłek kurierskich do Syndyka Masy Upadłości, na adres: Biuro Syndyka Masy Upadłości Marcina Kubiczka, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice, w terminie do dnia 29.01.2021 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu). Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą/firmą oferenta, opatrzonej dopiskiem „Konkurs ofert PartnerBud S.A. w upadłości – oferta na zakup akcji Instal-Lublin S.A. – NIE OTWIERAĆ”. Tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży, w tym wymagania dotyczące składanych ofert, określone są w regulaminie. Regulamin konkursu: Zobacz regulamin Dodatkowe informacje dotyczące zbywanych akcji, jak również wycenę akcji Instal-Lublin S.A., można uzyskać poprzez kontakt mailowy z Syndykiem: info@kubiczekm.com lub w biurze Syndyka pod adresem:  ul. Francuska 34, 40-028 Katowice, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00-17:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. nr +48 32 308 0000). Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, bądź jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert, w każdym czasie bez podania przyczyn. W takim przypadku oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Syndyka z tego tytułu.  

Marcin Mirosław Kubiczek

kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny- licencja nr 244

  Dołącz do nas

Kontakt

Formularz kontaktowy

PartnerBud Spółka Akcyjna

Fugasówka, ul. Reja 4 42-440 Ogrodzieniec
telefon: 32 671 52 01/02 REGON: 430046288
fax: 32 672 22 80 NIP: 712-015-76-18
e-mail: biuro@awbud.pl KRS: 0000023958
Kapitał zakładowy: 4.121.473,00 zł (wpłacony w całości)
 

Kontakt dla mediów i inwestorów

telefon: +48 668 524 684
e-mail: ir@partner-bud.pl