Kalendarium

Kalendarz inwestora 2019


25.10 2019
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PartnerBud Spółka Akcyjna
28.06 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PartnerBud Spółka Akcyjna
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za rok 2018
24.04 2019
Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie – wznowienie obrad po przerwie
25.03 2019
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PartnerBud Spółka Akcyjna
2018
29.11 2018
Skonsolidowany raport za III kwartał 2018
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PartnerBud Spółka Akcyjna
01.10 2018
Skonsolidowany raport półroczny za rok 2018
25.07 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – wznowienie obrad po przerwie
27.06 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
30.05 2018
Skonsolidowany raport za I kwartał 2018
27.04 2018
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za rok 2017
2017
29.11 2017
Skonsolidowany raport za III kwartał
28.09 2017
Skonsolidowany raport półroczny za rok 2017
27.06 2017
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Ogłoszenie o zwołaniu
30.05 2017
Skonsolidowany raport za I kwartał 2017
30.03 2017
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za rok 2016