Strefa profesjonalisty

Markę Grupy PartnerBud na rynku budowlanym, zarówno pod względem kompetencji, doświadczenia, jak i konkurencyjności, w największym stopniu definiują jej pracownicy. Firma poprzez profesjonalną i starannie opracowaną politykę personalną nieustannie rozbudowuje potencjał pracowniczy firmy, przy jednoczesnym podnoszeniu jego kompetencji i oferowaniu możliwości rozwoju.

PartnerBud oferuje możliwości rozwoju zawodowego, między innymi, w następujących strukturach:

Pion Ofertowania

W Pionie Ofertowania zatrudnieni są Kierownicy Zespołów i specjaliści, którzy doskonale znają realia rynku budowlanego. Pion przygotowuje oferty dla inwestorów w oparciu o aktualne ceny rynkowe, kompletuje oferty podwykonawców w ramach kontraktów realizowanych w systemie generalnego wykonawstwa, analizuje zaprojektowane rozwiązania oraz proponuje optymalne i korzystne warianty realizacji inwestycji. Praca w tym pionie daje możliwość poznania nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych oraz zdobycia doświadczenia w przygotowaniu i planowaniu procesu budowlanego.

Pion Generalnego Wykonawstwa

Kadra kierownicza realizowanych kontraktów to inżynierowie posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Ich zadaniem jest kompleksowa obsługa powierzonego do realizacji kontraktu obejmującego wszystkie branże. Są odpowiedzialni za realizację postanowień umowy z klientem, tj. m.in. przygotowanie i przestrzeganie harmonogramu rzeczowo-finansowego, prowadzenie korespondencji, a także kierowanie grupami wykonawczymi własnymi i podwykonawczymi, kontrolę jakości oraz rozliczenie inwestycji. Kierownikom budów pomagają asystenci na budowach oraz kadra administracyjno-biurowa, którzy ich wspierają we właściwej realizacji zadań.

Pion Wykonawstwa Własnego

Zatrudnieni w pionie inżynierowie posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz znaczne doświadczenie w realizacji robót żelbetowych. Ich głównym zadaniem jest obsługa powierzonych do realizacji kontraktów w zakresie robót żelbetowych i ziemnych. Są odpowiedzialni za realizację postanowień umowy z klientem, kierowanie grupami wykonawczymi własnymi i podwykonawczymi, kontrolę jakości realizowanych robót oraz rozliczenie powierzonego zadania. We właściwej realizacji zadań pomagają im inżynierowie i technicy budowy oraz kadra administracyjno-biurowa.

Pion Zakupów

Komórka odpowiedzialna za zorganizowanie Materiałów Budowlanych oraz Podwykonawców dla poprawnego i wydajnego przeprowadzenia prac budowlanych, w zależności od charakteru i miejsca realizacji projektu. Pion zatrudnia specjalistów branży budowlanej, posiadających cechy negocjacyjne oraz doświadczenie w zakupach Materiałów i usług. Nasz zespół zakupowy wykorzystując znajomość rynku zapewnia zawsze na czas i na korzystnych warunkach materiały i ekipy budowlane.

Pion Finansów i Controllingu

Zadania pracowników działu finansowego obejmują zarówno działania z zakresu rachunkowości finansowej jak i zarządczej oraz realizację płatności i obsługę ubezpieczeniowo-gwarancyjną prowadzonych kontraktów. Specjaliści z zakresu księgowości, finansów oraz ubezpieczeń i gwarancji zapewniają raportowanie zgodne z wymaganiami Ustawy o rachunkowości, dostarczanie informacji zarządczej, jak również obsługę w zakresie produktów finansowych. Zespół specjalistów z dziedzin kontrolingu finansowego, kontrolingu technicznego, ISO 9001, BHP oraz serwisowania sprawuje kontrolę nad właściwym przebiegiem procesu budowlanego w zakresie kosztów, harmonogramu, jakości, bezpieczeństwa i obsługi gwarancyjnej. W skład kadry wchodzą absolwenci zarówno uczelni technicznych jak i ekonomicznych.

 

Osoby chętne do nawiązania współpracy z PartnerBud Design & Build, proszone są przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres kadry@partner-bud.pl.

Do nadsyłanych dokumentów należy dopisać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

Uprzejmie informujemy, dopuszczamy ewentualność skontaktowania się  z wybranymi kandydatami.