Zaprojektuj i wybuduj

Zaprojektuj i wybuduj

Grupa PartnerBud świadczy usługi budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Projektowaniem w PartnerBud Design & Build zajmuje się zespół specjalistów, który zrealizował lub koordynował szereg zadań projektowych dla inwestorów z Polski, Francji, Niemiec i Chin, zarówno w ramach bezpośrednich referencji PartnerBud, jak i pracując dla innych pracodawców. Wśród realizowanych projektów znalazły się obiekty takie, jak centra handlowe, budynki mieszkalne oraz obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej.

W zakres oferowanych usług projektowych wchodzą:

 1. opracowanie koncepcji wstępnej,
 2. opracowanie dokumentacji projektowej przez doświadczony zespół projektantów i podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej,
 3. uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikający z przepisów,
 4. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
 5. optymalizacja projektów powierzonych,
 6. opracowanie projektu wykonawczego/przygotowanie projektów wykonawczych branż:
  1. architektonicznej,
  2. konstrukcyjnej,
  3. technologicznej,
  4. instalacyjnej,
  5. elektrycznej,
 7. koordynacja międzybranżowa projektu,
 8. doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na budowę.

W przypadku usługi Design & Build zakres projektowania każdorazowo dopasowany jest do potrzeb Inwesto­ra, przy czym często ulega on poszerzeniu o optymalizacje projektu będącego w posiadaniu Inwestora, w celu lepszego dopasowania rozwiązań do potrzeb Inwestora i zmniejszenia kosztów realizacji zadania.

Zobacz nasze aktualne realizacje