Usługi i produkty

Jesteśmy wyspecjalizowaną w kompleksowej obsłudze inwestycji grupą budowlaną, jako generalny wykonawca inwestycji prowadzimy działalność w 6 obszarach:

 1. budownictwa komercyjnego i ogólnego (biurowce, obiekty użyteczności publicznej, budownictwo mieszkaniowe),
 2. realizacji obiektów przemysłowych (obiekty produkcyjne i magazynowe),
 3. rewitalizacji obiektów (galerii handlowych, budynków biurowych i użyteczności publicznej, dworców kolejowych),
 4. realizacji w obszarach ekologii (oczyszczalnie i podczyszczalnie ścieków, kompostownie, systemy kanalizacyjnej, elektrociepłownie, biogazownie),
 5. prac instalacyjnych (dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji sanitarnych i technologicznych),
 6. prac żelbetowych.

 

Kompleksowy zakres oferowanych usług umożliwia ich optymalną konfigurację w zależności od charakterystyki planowanej inwestycji i preferencji Klienta. W zakres świadczonych usług wchodzą:

 1. zarządzanie procesem inwestycyjnym (project management) – wyręczamy inwestora w działaniach związanych ze znalezieniem terenu inwestycyjnego, dopełniamy formalności związanych z rozpoczęciem inwestycji oraz odbiorami końcowymi wraz z przekazaniem inwestycji do użytkowania,
 2. projektowanie we wszystkich branżach – wybór koncepcji, projekt budowlany i szczegółowe projekty wykonawcze,
 3. generalne wykonawstwo – przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych, instalacyjnych oraz technologicznych, PartnerBud Design & Build gwarantuje indywidualne podejście do potrzeb klienta oraz elastyczność w doborze poszczególnych zadań.
 4. usługi podwykonawcze w zakresie prac żelbetowych realizowane przez PartnerBud Żelbet oraz prace instalacyjne wykonywane przez Instal Lublin.

 

Stawiamy na indywidualne podejście. W naszych działaniach kierujemy się dwoma naczelnymi zasadami:
 1. dobieramy doświadczoną kadrę inżynierską specjalizującą się w poszczególnych dziedzinach budownictwa,
 2. staramy się zrozumieć potrzeby klienta, by zaproponować szyty na miarę pakiet usług i realizować je zgodnie z priorytetami klienta.

 

Realizacja powyższych usług wspierana jest przez struktury zależne działające w ramach Grupy i oferujące kompleksowe prace żelbetowe oraz specjalistyczne prace z zakresu instalacji sanitarnych wykonywane własnym potencjałem.