Referencje

LPWiK Legnica
Prezes Zarządu Zbigniew Mróz

Budowa suszarni osadów ściekowych w Legnicy.
„Wszystkie prace zostały zrealizowane poprawnie, zgodnie z umową i wymaganiami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami oraz zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC.”

Lafarge Cement S.A.
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej na platformie Paliw Alternatywnych w Cementowni Kujawy

„Firma AWBUD wykazała się najwyższym stopniem profesjonalizmu i rzetelnością na każdym etapie procesu budowlanego…”

Unibail Rodamco
Kierownik Projektu Inwestycji
Rafał Bardzyń

„AWBUD S.A (…) wykonał przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania III kondygnacji” oraz „rozbudowę i przebudowę od strony północno-zachodniej kompleksu wystawowo-rozrywkowo-gastronomiczno-handlowego Galeria Mokotów (…) w Warszawie”.

Eberspaecher Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Paweł Jazienicki

„Zakres prac obejmował budowę kompletnego zakładu produkcyjnego (…) roboty zostały wykonane zw sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.”

Dom Developer / m Locum
Prezes
Mirosław Półtorak

„Obiekty biurowo – apartamentowe 'Botanica Residence'” (…) Roboty zostały wykonane zogdnie z zasadami sztyki budowlanej i prawidłowo ukończone.”

Pentair Poland
Dyrektor
Paweł Celmer

„AWBUD S.A. (…) był wykonawcą zadania: Rozbudowa Fabryki Pentair (…). Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową i opracowanym projektem budowlanym i wykonawczym.(…) Rekomenduję AWBUD jako rzetelnego i wiarygodnego partnera(…)”.

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Prezes
mgr Robert Kalinowski

„Zakład Kompostowania w Sobuczynie.(…) Wszytkie prace zostały zrealizowane poprawnie, zgodnie z umową i zasadami sztuki budowlanej.”

Unibail Rodamco
Kierownik Projektu
Marcin Rybacki

„Przebudowa w Centrum Handlowym Warszawa Wileńska – utworzenie nowej strefy restauracyjnej.”

Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A.
Prezes Zarządu
Zbigniew Bednarski

„Awbud (…) zrealizował zadanie inwestycyjne pod nazwą 'Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Laboratorium Centralnego wraz z zagospodarowaniem terenów'”.

Asseco Poland
Prezes Zarządu Asseco Poland
Adam Góral

„Dwupiętrowy budynek siedziby Asseco mieści się na warszawskim Wilanowie… można by pomyśleć, że jest się w Dolinie Krzemowej. Ten budynek w dwa lata postawiła firma AWBUD. (…) W terminie, bez opóźnień, bez żadnych usterek …”

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Dorota Suchy

„Wykonanie wielobranżowych robót budowlanych dla rozbudowy budynku głównego.(…) Zamawiający potwierdza wykonanie robót zgodnie z umową.”

Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii
Pełnomocnik
Andrzej Strugarek

„AWBUD S.A. była Generalnym Projektantem oraz Generalnym Wykonawcą inwestycji: Budowa Parku Naukowo-Technologicznego w Zakrzewie.(…) Współpraca (…) przebiegała na zasadach partnerskich (…) AWBUD S.A. partnerem godnym polecenia wszystkim inwestorom.”

PWiK Gliwice
Prezes Zarządu
Henryk Błażusiak

„Modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w Gliwicach. (…) Roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.”

Diamond Business Park Ursus
Zarząd
Poland Business Park X Sp. z o.o.

„Budowa hali dystrybucyjno-magazynowej z budynkami biurowymi.(…) Roboty zostałe wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone”.

PPF HASCO-LEK
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Przemysław Dołęga-Kozierowski

„Budowa zakładu płynnych form leków(…) Współpraca z AWBUD pozwala nam polecić tę firmę jako partnera w realizacji trudnych i odpowiedzialnych zadań(…).

SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle
p.o. Dyrketora
lek. Dariusz Szymański

„Budowa i przebudowa budynku 'A’ Szpitala Zespolonego.(…) Rekomendujemy AWBUD (…) jako partnera służącego fachową radą i pomocą”.

Lesaffre Polska S.A.
Manager
Frederic Brannjonneau

„Przebudowa wraz z rozbudową zakadu przemysłowego Lesaffre Ingredients Services Polska w Legnicy.”

MPWiK Piekary Śląskie
Prezes Zarządu
mgr inż. Janusz Dulik

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach Śląskich. (…) Poświadczamy, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone”

Develey Polska
Kierownik Administracyjny
Jerzy Wojtachnio

„Budowa hali magazynowej z częścią biurową w Warszawie.(…) Inwestycja zrealizowana wg dobrych standardów jakościowych oraz organizacyjnych, terminowo i profesjonalnie.”

Hotel Poziom 511
Wspólnik
Andrzej Wuczyński

„Budowa hotelu **** POZIOM 511 w Ogrodzieńcu.(…) Inwestycja została zorganizowana wg najwyższych standardów jakościowych (…) terminowo i profesjonalnie.”

ZWIK Oława
Prezes Zarządu
Krzysztof Pękała

„Projektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Oławie. (…) Rekomenduję AWBUD jako solidnego i gwaratnującego wysoką jakość prac generalnego wykonawcę.”

CMC Poland
Członek Zarządu CMC Poland
Ned Leyendecker

„Firma AWBUD od 2006 roku była generalnym wykonawcą trzech kolejnych inwestycji: hali prefabrykacji stali, hali magazynowej o powierzchni 15 tys. m2 oraz fundamentów dla nowej linii walcowniczej. (…) To przyjemność pracować z firmą AWBUD wiedząc, iż przyświecają im takie same cele jak naszej firmie.”

Dalkia Jarocin
Kierownik Projektu
Sebastian Knysz

„Kogeneracyjne źródło energii. (…) Prace zostały wykonane w sposób należyty a działaność AWBUD S.A. (…) potwierdziła bardzo dobre przygotowanie techniczne oraz pełen profesjonalizm firmy i jej pracowników.”

Vipharm S.A.
Prezes
Jan Szelejewski

„Budynek magazynowo-biurowy w Ożarowie Mazowieckim.(…) Obiekt został przejęty przez użytkownika bez zastrzeżeń. Rekomenduję AWBUD jako solidnego wykonawcę.”

Instytut Farmaceutyczny
Pełnomocnik Dyrektora ds. Inwestycji
Inż. Marek Januchowski

„Inwestycja została zrealizowana wg najwyższych standardów jakościowych oraz organizacyjnych, terminowo i profesjonalnie. (…) Rekomendujemy AWBUD jako solidnego i gwarantującego wysoką jakość prac wykonawcę.”

CMC Zawiercie
Dyrektor ds. Inwestycji
Ryszard Łągiewka

„Rozbudowa hali magazu wyrobów gotowych.(…) Współpraca z AWBUD pozwala nam polecić tę firmę jako solidnego partnera w realizacji trudnych i odpowiedzialnych zadań.”

Konsorcjum Stali
Wiceprezes Zarządu Konsorcjum Stali
Janusz Koclęga

„Wieloletnia współpraca z AWBUD przy realizacji naszych inwestycji budowlanych zagwarantowała nam wielokrotne zwiększenie powierzchni magazynowych i potwierdziła,że AWBUD jest generalnym wykonawcą Konsorcjum Stali godnym zaufania.”

Konsorcjum Stali
Prezes Zarządu
Janusz Kocięga

„Budowa budynku magazynowego wraz z budynkiem biurowo-socjalnym.(…) Rekomenduję AWBUD jako solidnego wykonawcę inwestycji.”

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Prezes Zarządu
mgr Piotr Bramorski

„Budowa i rozbudowa kanalizacji w Bytomiu.(…) Powierzone zadanie inwestycyjne zostało wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną.”

Pepsi Cola G.B. Poland
Dyrektor Zakładu
Bartłomiej Malczyk

„Rozbudowa zakładów produkcyjnych w Michrowie.(…) Pragnę podziękować w imieniu koncernu Pepsi za zaangażowanie i profesjonalizm przy realizacji niniejszej inwestycji.”

Yuncheng Poland
Zarząd
Yuncheng Poland Sp. z o.o.

„Budowa zakładu produkcyjnego w Konstantynowie Łódzkim.(…) Współpraca z AWBUD pozwala nam polecić tę firmę jako solidnego partnera w realizacji trudnych zadań inwestycyjnych w formule Zaprojektuj i Wybuduj”.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
mgr Piotr Bramorski

„Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków „Bobrek” w Bytomiu.(…) Przedmiot zamówienia wykonano terminowo. zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną”.

Gmina Ogrodzieniec
Burmistrz Miasta i Gminy
dr inż. Andrzej Mikulski

„Przedmiotem zamówienia była likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków i budowa nowego obiektu.(…) Rekomendujemy AWBUD jako solidnego (…) wykonawcę.”

Primo Profile
Członek Zarządu
Krzysztof Dębski

„AWBUD (…) był wykonawcą hali produkcyjno magazynowej z zapleczem socjalno biurowym. Inwestycję zrealizowano wg najwyższych standardów (…) profesjonalnie i terminowo”.

Ferrum SA
Zastępca Dyrektora ds. Produkcji
mgr inż. Jerzy Smędzik

„Inwestycja została zrealizowana w sposób profesjonalny z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych. (…) Rekomendujemy AWBUD jako solidnego i gwarantującego wysoką jakość prac wykonawcę (…) i partnera służącego fachową radą i pomocą na rzecz powodzenia inwestycji”

Betra
Dyrektor ds. Produkcji
Mariusz Jamrozik

„Budowa węzła betoniarskiego oraz wytwórni betonowej kostki brukowej.(…) Nasza współpraca z AWBUD powoliła nam na terminowe rozpoczęcie produkcji.(…) Pragnę podziękować za zaangażowanie i profesjonalizm przy realizacji(…)”

BODEKO Sp. z o.o.
(„obecnie Konsorcjum Stali”)
Prezes Zarządu
Janusz Kocięga

„Krótki termin realizacji oraz duże zaangażowanie przedstawicieli AWBUD w optymalizację projektu podczas realizacji zadania było możliwe dzięki doświadczeniu, dobrej organizacji robót i zachowaniu ścisłego reżimu technologicznego przez firmę AWBUD”