Generalne wykonawstwo

Generalne wykonawstwo inwestycji w budownictwie przemysłowym i kubaturowym

Generalne wykonawstwo inwestycji wpisuje się w konsekwentnie realizowaną strategię profesjonalnej obsługi najbardziej wymagających klientów. Jesteśmy wyspecjalizowaną w kompleksowej obsłudze inwestycji i posiadającą ponad 28 letnie doświadczenie grupą budowlaną, prowadzącą działalność w  obszarach:

 • rewitalizacji i przebudowie obiektów (galerii handlowych, budynków biurowych i użyteczności publicznej, dworców kolejowych),
 • budownictwa komercyjnego i ogólnego (biurowce, obiekty użyteczności publicznej, budownictwo mieszkaniowe),
 • realizacji obiektów przemysłowych (obiekty produkcyjne i magazynowe, linie technologiczne, obiekty czyste lub w podwyższonych standardach czystości produkcji),
 • realizacji w obszarach ekologii i energetyki (oczyszczalnie i podczyszczalnie ścieków, kompostownie, systemy kanalizacyjnej, elektrociepłownie, biogazownie).

Oprócz kadry inżynierskiej zarządzającej projektami posiadamy własne siły wykonawcze dla realizacji robót żelbetowych i sanitarnych. Ponadto, stała współpraca z wieloma sprawdzonymi firmami podwykonawczymi umożliwia nam stawianie do dyspozycji inwestorów dużego potencjału wykonawczego na rzecz sprawnej realizacji największych inwestycji budowlanych. Podstawowym celem działania naszej firmy jest świadczenie usług budowlanych, oferując wysoką jakość wykonania robót i precyzyjny czas realizacji.

W zakres generalnego wykonawstwa inwestycji wchodzi:

 • sprawna realizacja i zarządzanie pracami budowlanymi,
 • koordynacja robót branżowych,
 • kontrola terminowości robót,
 • kontrola i koordynacja dostaw,
 • kontrola kosztów, nadzory autorskie i inwestorskie,
 • kontrola jakości wykonywanych prac,
 • odbiory częściowe robót zanikających i ulegających zakryciu,
 • prowadzenie budowy zgodnie z przepisami BHP,
 • zakończenie prowadzenia robót budowlanych,
 • przeprowadzenie odbioru końcowego,
 • skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
 • założenie Książek Obiektów Budowlanych.

Realizujemy również kompleksowy audyt obiektów:

 • optymalizację powierzonych projektów
 • optymalizację kosztową budżetów inwestorskich

 

Zobacz nasze aktualne realizacje