Polityka dywidendowa

Rok obrotowy Dywidenda na akcję (zł) % zysku netto Dzień do dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2016 0,00 0,00
2015 0,00 0,00
2014 0,00 0,00
2013 0,00 0,00
2012 0,00 0,00
2011 0,00 0,00