Spółka

AWBUD SA, prowadząc przejrzystą politykę informacyjną, dostarcza uczestnikom rynku kapitałowego wyczerpujących i rzetelnych informacji o spółce i jej grupie kapitałowej. W sekcji Relacje Inwestorskie znajdą Państwo wszelkie raporty wymagane prawem oraz informacje m.in. o akcjach, akcjonariacie czy wynikach finansowych.

  awbud_sa_logotyp    gpw-logo