Spółka

Partner-Bud SA, prowadząc przejrzystą politykę informacyjną, dostarcza uczestnikom rynku kapitałowego wyczerpujących i rzetelnych informacji o spółce i jej grupie kapitałowej. W sekcji Relacje Inwestorskie znajdą Państwo wszelkie raporty wymagane prawem oraz informacje m.in. o akcjach, akcjonariacie czy wynikach finansowych.

      gpw-logo