Prognozy finansowe

Komunikat:

Partner-Bud S.A. nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na trwający okres sprawozdawczy.