Prognozy finansowe

Komunikat:

AWBUD S.A. nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na trwający okres sprawozdawczy.