Farmacja i przemysł spożywczy

Wymagające projekty o krótkim czasie realizacji

Generalny wykonawca inwestycji budowlanych w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.

Partner-Bud jako wykonawca inwestycji realizuje w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obiekty dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego.

Duże doświadczenie i dynamicznie rozwijający się zespół pozwolił nam zrealizować wiele obiektów budowlanych dla prestiżowych klientów takich jak: Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., PPF Hasco-Lek S.A., Instytut Farmaceutyczny, Unilever, Pepsi-Cola GB Poland, oraz wielu innych.
Jako wykonawca robót budowlanych często prowadzimy swoje działania w czynnych obiektach produkcyjnych.