Walne zgromadzenia

2019

pdf2019-10-28 09:34
Wyniki głosowań na NWZ w dniu 25.10.2019r.
pdf2019-09-27 21:20
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 października 2019 r.- informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
pdf2019-09-27 21:17
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 października 2019 r.- klauzula informacyjna
pdf2019-09-27 21:06
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 października 2019 r.- formularz pełnomocnictwa
pdf2019-09-27 21:05
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 października 2019 r.- projekty uchwał
pdf2019-09-27 21:04
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 października 2019 r.- ogłoszenie o zwołaniu
pdf2019-06-11 11:20
Sprawozdanie Rady Nadzorczej AWBUD 2018
pdf2019-06-11 11:19
Sprawozdanie Zarządu AWBUD S.A. 2018
pdf2019-06-11 11:18
Sprawozdanie Zarządu Grupa AWBUD 2018
pdf2019-06-11 11:11
Jednostkowe sprawozdanie finansowe AWBUD S.A. 2018
pdf2019-06-11 11:09
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa AWBUD 2018
pdf2019-05-31 14:32
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28.06.2019 r. - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
pdf2019-05-31 14:28
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28.06.2019 r. - Formularz pełnomocnictwa
pdf2019-05-31 14:30
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28.06.2019 r. - Projekty Uchwał
pdf2019-05-31 14:26
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28.06.2019 r.
pdf2019-02-26 21:20
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 marca 2019 r. - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
pdf2019-02-26 21:16
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 marca 2019 r. - Formularz pełnomocnictwa
pdf2019-03-12 11:55
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 marca 2019 r. - Formularz pełnomocnictwa z dnia 12.03.2019r.
pdf2019-02-26 21:12
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 marca 2019 r. - Projekty uchwał
pdf2019-02-26 21:10
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 25 marca 2019 r.

2016

pdf2016-08-02 12:39
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Ogłoszenie o zwołaniu
pdf2016-08-02 12:18
52/2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 2 sierpnia 2016 r.
pdf2016-08-02 12:42
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Formularz pełnomocnictwa
pdf2016-08-02 12:42
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
pdf2016-08-02 12:44
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Podjęte uchwały
pdf2016-08-02 12:42
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Projekty uchwał
pdf2016-08-02 12:42
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Informacja o ogólnej liczbie głosów
pdf2016-06-07 12:25
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Ogłoszenie o zwołaniu
pdf2016-06-07 12:39
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Podjęte uchwały
pdf2016-06-07 12:36
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Jednostkowe sprawozdanie zarządu 2015
pdf2016-06-07 12:36
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2015
pdf2016-06-07 12:39
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Skonsolidowane sprawozdanie zarządu 2015
pdf2016-06-07 12:39
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
pdf2016-06-07 12:36
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2015
pdf2016-06-07 12:25
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Projekty uchwał
pdf2016-06-07 12:39
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 r.
pdf2016-06-07 12:25
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Informacja o ogólnej liczbie akcji
pdf2016-06-07 12:36
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Opinia i raport biegłego rewidenta 2015_skonsolidowane
pdf2016-06-07 12:25
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Formularz pełnomocnictwa
pdf2016-06-07 12:36
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Opinia i raport biegłego rewidenta 2015_jednostkowe
pdf2016-03-01 12:17
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Ogłoszenie o zwołaniu
pdf2016-03-01 12:17
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Projekty uchwał
pdf2016-03-01 12:19
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Podjęte uchwały
pdf2016-03-01 12:17
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Informacja o ogólnej liczbie głosów
pdf2016-03-01 12:19
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Formularz pełnomocnictwa
pdf2016-03-01 12:19
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
pdf2016-03-29 12:21
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Ogłoszenie o zwołaniu
pdf2016-03-29 12:21
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Projekty uchwał
pdf2016-03-29 12:21
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Informacja o ogólnej liczbie głosów
pdf2016-03-29 12:21
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Formularz pełnomocnictwa
pdf2016-03-29 12:23
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
pdf2016-03-29 12:23
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Podjęte uchwały

2014

pdf2014-09-29 13:35
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Ogłoszenie o zwołaniu
pdf2014-09-29 13:35
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Projekty uchwał
pdf2014-09-29 13:38
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Formularz pełnomocnictwa
pdf2014-09-29 13:38
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Projekty uchwał_korekta
pdf2014-09-29 13:38
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Podjęte uchwały
pdf2014-09-29 13:42
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2014-09-29 13:38
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Informacja o ogólnej liczbie akcji
pdf2014-08-06 13:31
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Ogłoszenie o zwołaniu
pdf2014-08-06 13:31
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Formularz pełnomocnictwa
pdf2014-08-06 13:35
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Podjęte uchwały
pdf2014-08-06 13:35
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2014-08-06 13:31
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Projekty uchwał
pdf2014-08-06 13:31
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Informacja o ogólnej liczbie akcji
pdf2014-05-27 13:20
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Ogłoszenie o zwołaniu
pdf2014-05-27 13:28
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013
pdf2014-05-27 13:31
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Podjęte uchwały
pdf2014-05-27 13:28
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Raport biegłego rewidenta 2013_jskonsolidowane
pdf2014-05-27 13:31
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Akcjonariusze posiadajacy co najmniej 5%głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
pdf2014-05-27 13:28
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Opinia biegłego rewidenta 2013_skonsolidowane
pdf2014-05-27 13:28
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu 2013
pdf2014-05-27 13:28
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2013
pdf2014-05-27 13:22
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Formularz pełnomocnictwa
pdf2014-05-27 13:23
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2013
pdf2014-05-27 13:23
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Opinia biegłego rewidenta 2013_jednostkowe
pdf2014-05-27 13:20
Zwyczajnie Walne Zgromadzenie: Treść projektów uchwał
pdf2014-05-27 13:25
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Jednostkowe sprawozdanie Zarządu 2013
pdf2014-05-27 13:23
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Raport biegłego rewidenta 2013_jednostkowe
pdf2014-05-27 13:20
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Informacja o ogólnej liczbie akcji
pdf2014-01-13 13:17
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Ogłoszenie o zwołaniu
pdf2014-01-13 13:17
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Formularz pełnomocnictwa
pdf2014-01-13 13:20
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Podjęte uchwały
pdf2014-01-13 13:17
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Projekty uchwał
pdf2014-01-13 13:17
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Projekt załącznika do uchwały nr 4/2014
pdf2014-01-13 13:17
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Informacja o ogólnej liczbie akcji
pdf2014-01-15 13:20
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2013

pdf2013-01-15 14:02
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Ogłoszenie o zwołaniu
pdf2013-01-15 14:02
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Formularz pełnomocnictwa
pdf2013-01-15 14:02
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf2013-01-15 14:02
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Projekty uchwał
pdf2013-01-15 14:11
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A.
pdf2013-01-15 14:02
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Informacja o ogólnej liczbie akcji
pdf2013-05-09 14:11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Ogłoszenie o zwołaniu
pdf2013-05-09 14:19
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały:Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu 2012
pdf2013-05-09 14:19
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Treść podjętych uchwał
pdf2013-05-09 14:14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały:Jednostkowe sprawozdanie Zarządu 2012
pdf2013-05-09 14:18
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały: Opinia biegłego rewidenta 2012_skonsolidowane
pdf2013-05-09 14:18
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały: Raport biegłego rewidenta 2012_skonsolidowane
pdf2013-05-09 14:11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Formularz pełnomocnictwa
pdf2013-05-09 14:19
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały:Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2012
pdf2013-05-09 14:11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Projekty uchwał
pdf2013-05-09 14:14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały:Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2012
pdf2013-05-09 14:14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie:Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012 r.
pdf2013-05-09 14:14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały: Opinia biegłego rewidenta 2012_jednostkowe
pdf2013-05-09 14:14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały: Raport biegłego rewidenta 2012_jednostkowe
pdf2013-05-09 14:11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Informacja o ogólnej liczbie akcji

2012

pdf2012-09-17 14:46
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Ogłoszenie o zwołaniu
pdf2012-09-17 14:46
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Treść podjętych uchwał
pdf2012-09-17 14:46
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Treść projektów uchwał
pdf2012-09-17 14:46
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Informacja o ogólnej liczbie akcji
pdf2012-09-17 14:46
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Formularz pełnomocnictwa
pdf2012-06-05 14:36
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Ogłoszenie o zwołaniu
pdf2012-06-05 14:40
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały: Sprawozdanie Zarządu 2011_skonsolidowane
pdf2012-06-05 14:45
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Treść podjętych uchwał
pdf2012-06-05 14:40
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały: Raport biegłego rewidenta 2011_skonsolidowane
pdf2012-06-05 14:40
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2011
pdf2012-06-05 14:40
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały: Opinia biegłego rewidenta 2011_skonsolidowane
pdf2012-06-05 14:40
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały:Sprawozdanie Zarządu 2011_jednostkowe
pdf2012-06-05 14:40
Zwyczajne Walne Zgromadzenie- Materiały: Raport biegłego rewidenta 2011_jednostkowe
pdf2012-06-05 14:36
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Informacja o ogólnej liczbie akcji
pdf2012-06-05 14:40
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały: Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2011
pdf2012-06-05 14:36
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Treść projektów uchwał
2012-06-05 14:36
Zwyczajne Walne Zgromadzenie:Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2011
pdf2012-06-05 14:36
Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Formularz pełnomocnictwa
pdf2012-06-05 14:36
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały: Opinia biegłego rewidenta 2011 _jednostkowe

2011

pdf2011-12-09 15:21
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia: Ogłoszenie o zwołaniu
pdf2011-12-09 15:25
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Informacja o ogólnej liczbie akcji
pdf2011-12-09 15:25
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Treść podjętych uchwał
pdf2011-12-09 15:25
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Formularz pełnomocnictwa
pdf2011-12-09 15:21
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: Treść projektów uchwał
pdf2010-06-02 15:17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały: AWBUD S.A. opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 2010
pdf2011-06-02 15:12
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf2011-06-02 15:21
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Treść podjętych uchwał
pdf2011-06-02 15:21
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały:AWBUD Sp.zo.o. opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2010 + sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej 2010
pdf2011-06-02 15:17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały:AWBUD S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej 2010
pdf2011-06-02 15:17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały: AWBUD S.A. opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2010
pdf2011-06-02 15:17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały:AWBUD S.A. raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 2010
pdf2011-06-02 15:17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały: AWBUD S.A. raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2010.
pdf2011-06-02 15:21
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2010
pdf2011-06-02 15:12
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Informacja o ogólnej liczbie głosów
pdf2011-06-02 15:20
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały: AWBUD Sp.zo.o. opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2010 + sprawozdanie Zarządu z działalności 2010
pdf2011-06-02 15:17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały: AWBUD S.A. sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej 2010
pdf2011-06-02 15:12
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Materiały:AWBUD S.A. jednostkowe sprawozdanie finansowe 2010
pdf2011-06-02 15:12
AWBUD S.A. sprawozdanie Zarządu z działalności 2010
pdf2011-06-02 15:12
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf2011-06-02 15:12
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Formularz pełnomocnictwa
pdf2011-01-20 15:12
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20.01.2011 - Treść ogłoszenia (339.1 kB)
pdf2011-01-20 15:07
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20.01.2011 - Projekty uchwał z uzasadnianiami (217.5 kB)
pdf2011-01-20 15:07
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20.01.2011 - Formularz do głosowania przez pełnomocnika (532.0 kB)
pdf2011-01-20 15:07
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20.01.2011 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów (74.0 kB)
pdf2011-01-20 15:07
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20.01.2011 - Załącznik do projektów uchwał - plan połączenia (901.2 kB)
pdf2011-01-20 15:07
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20.01.2011 - Załącznik do formularza - plan połączenia (901.2 kB)

2010

pdf2010-12-20 16:28
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Treść ogłoszenia (136.0 kB)
pdf2010-12-20 16:26
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Załącznik do projektów uchwał (118.1 kB)
pdf2010-12-20 16:28
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Projekty uchwał z uzasadnianiami (84.4 kB)
pdf2010-12-20 16:26
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów (74.2 kB)
pdf2010-12-20 16:26
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Formularz do głosowania przez pelnomocnika (101.1 kB)
2010-08-23 16:23
Walne Zgromadzenie - Treść ogłoszenia (339.8 kB)
pdf2010-08-23 16:23
Walne Zgromadzenie - Formularz do głosowania przez pełnomocnika (256.1 kB)
pdf2010-08-23 16:20
Walne Zgromadzenie - Tekst jednolity statutu (179.2 kB)
pdf2010-08-23 16:20
Walne Zgromadzenie - Projekty uchwał NWZA wraz z uzasadnieniem (361.0 kB)
pdf2010-08-23 16:23
Walne Zgromadzenie - Liczba akcji i głosów (116.7 kB)
2010-08-23 16:08
Walne Zgromadzenie - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 sierpnia 2010 r. - wyniki głosowania (88.8 kB)
pdf2010-08-23 16:20
Walne Zgromadzenie - Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru (219.1 kB)
2010-08-23 16:08
Walne Zgromadzenie - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na NWZ (37.2 kB) Walne Zgromadzenie - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na NWZ (37.2 kB)
pdf2010-06-30 16:05
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Treść ogłoszenia (66.7 kB)
2010-06-30 16:02
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza (54.7 kB)
pdf2010-06-30 16:05
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Projekty uchwał ZWZA wraz z uzasadnieniami (77.7 kB)
pdf2010-06-30 16:05
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Formularz do głosowania przez pełnomocnika (83.4 kB)
2010-06-30 16:02
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. - wyniki głosowania (58.3 kB)
pdf2010-06-30 16:05
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Liczba akcji i głosów (23.3 kB)
2010-06-30 16:02
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na WZA (33.3 kB)
pdf2010-03-04 15:25
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Treść ogłoszenia (72.7 kB)
pdf2010-03-04 15:58
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Projekty uchwał NWZA wraz z uzasadnieniami (71.6 kB)
pdf2010-03-04 15:58
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Liczba akcji i głosów (23.3 kB)
pdf2010-03-04 15:58
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Formularz do głosowania przez pełnomocnika (83.7 kB)
2010-03-04 15:25
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na NWZ (38.1 kB)
2010-03-04 15:25
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Uchwały podjęte w dniu 04.03.2010 r. - wyniki głosowania (80.2 kB)
pdf2010-03-04 15:58
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Tekst jednolity statutu (106.1 kB)

2009

pdf2009-12-18 16:59
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Treść ogłoszenia (69.8 kB)
2009-12-18 16:53
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Uchwały podjęte w dniu 8 Stycznia 2010 r. na wznowionym po przerwie Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - wyniki głosowania (39.1 kB)
pdf2009-12-18 16:58
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Projekty uchwał NWZA wraz z uzasadnieniami (95.0 kB)
pdf2009-12-18 16:55
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru (32.2 kB)
pdf2009-12-18 16:58
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Formularz do głosowania przez pełnomocnika (98.7 kB)
pdf2009-12-18 16:58
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Liczba akcji i głosów (23.3 kB)
pdf2009-12-18 16:55
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Tekst jednolity statutu (106.6 kB)
2009-12-18 16:53
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Uchwały podjęte w dniu 15 stycznia 2010 r. na wznowionym po przerwie Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - wyniki głosowania (93.3 kB)
pdf2009-12-18 16:55
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Uchwały podjęte w dniu 18.12.2009 r. - Wyniki głosowania (41.7 kB)
2009-12-18 16:53
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Ogłoszenie przerwy w obradach wznowionego po przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (34.1 kB)
2009-12-18 16:53
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (35.8 kB)
pdf2009-09-03 16:51
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Treść ogłoszenia (67.4 kB)
pdf2009-09-03 16:51
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Liczba akcji i głosów (23.3 kB)
pdf2009-09-03 16:51
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Formularz do głosowania przez pełnomocnika (87.4 kB)
pdf2009-09-03 16:48
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Uchwały podjęte w dniu 3 września 2009 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (51.1 kB)
pdf2009-09-03 16:46
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Wyniki głosowania nad uchwałami na NWZ w dniu 3 września 2009 r. (26.0 kB)
pdf2009-09-03 16:48
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Tekst jednolity statutu (84.1 kB)
pdf2009-09-03 16:48
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Projekty uchwał NWZA wraz z uzasadnieniami (83.5 kB)
pdf2009-09-03 16:49
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru (30.0 kB)
pdf2009-11-29 16:46
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Uchwały podjęte w dniu 29 maja 2009 r. na XXII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. (51.8 kB)
pdf2009-05-15 16:41
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Data i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (38.8 kB)
pdf2009-05-15 16:41
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Informacja w sprawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy (33.8 kB)
pdf2009-05-15 16:41
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniami (38.3 kB)
pdf2009-05-29 16:41
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Data i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (47.9 kB)
pdf2009-05-29 16:46
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. (36.2 kB)
pdf2009-05-29 16:41
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniami (56.8 kB)