Ekologia i energetyka

Specjalistyczne realizacje wymagające najnowszych technologii

Generalny wykonawca obiektów dla ekologii i energetyki

W celu zapewnienia wysokiego poziomu obsługi klientów, PartnerBud dysponuje wydzielonym działem wyspecjalizowanym w realizacji projektów dla sektora ekologii i energetyki. Wąska specjalizacja pozwala nam na zaoferowanie usługi zaprojektuj i wybuduj poszerzonej o uzyskanie niezbędnych pozwoleń środowiskowych, zintegrowanych/sektorowych. W naszej działalności realizujemy obiekty takie, jak:
Oczyszczalnie ścieków, podczyszczalnie technologiczne, zakłady przetwarzania odpadów, kogeneracja biomasy, kompostownie, bioreaktory, elektrociepłownie, suszarnie osadów, zakłady separacji popiołów, Instalacje odsiarczania spalin.

Poprzednia strona Następna strona