Schindler Polska Sp. z o.o.

Budowa siedziby firmy Schindler
Klient: Schindler Polska
Lokalizacja: Warszawa
Wartość kontraktu: 19 778 630,44
Powierzchnia: 5 500 m2
Kubatura: 23 635 m3
Termin realizacji: 07.2014-11.2015

 

O realizacji

AWBUD na zlecenie Schindler Polska Sp. z o.o. zrealizował w dwóch etapach prace budowlane przy inwestycji położonej przy ul. Postępu w Warszawie.

I Etap obejmował rozbiórkę istniejących niskich budynków biurowych i magazynowych oraz budowę nowego budynku biurowego z częścią usługową na parterze i garażem podziem­nym wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i układem drogowym. Etap II polegał na modernizacji oraz przebudowie istniejącego budynku biurowego Inwesto­rem zastępczym realizacji jest firma ARCADIS. Zgodnie z harmonogramem prace zakończono w 4 kwartale 2015 roku.

Referencje:

Zapytaj o ofertę na podobną realizację