Bezpieczna firma

awbud-bhp1

Partner-Bud przy realizacji projektów budowlanych za priorytet stawia bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Aby zminimalizować zagrożenia związane z pracami na placu budowy, stosowane są następujące narzędzia:

  • plan BIOZ,
  • Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót,
  • Projekt Organizacji Robót,
  • Zakładowe Instrukcje Bezpieczeństwa,
  • właściwe wyposażenie i oznakowanie placu budowy oraz zaplecza socjalnego,
  • prowadzenie dziennych instruktaży stanowiskowych,

Pracownicy Partner-Bud wyposażeni są w certyfikowaną odzież roboczą o najwyższych standardach bezpieczeństwa oraz odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej, które chronią zdrowie i życie niezależnie od warunków pracy.

awbud-bhp3

Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP, Partner-Bud pracownikom możliwość odbycia praktycznego kursu udzielania pierwszej pomocy oraz innych szkoleń, np. bezpieczna praca na wysokości.

 

Firma zapewnia swoim pracownikom i podwykonawcom możliwość bezpiecznej pracy, a inwestorom daje pewność, że projekty budowlane będą kontynuowane bez przestojów spowodowanych przerwaniem robót przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Do każdej inwestycji kierownictwo budowy podchodzi indywidualnie, dostosowując dokumentację i procedury do zakresu prowadzonych robót, zapewniając jednocześnie, że każdorazowo jest gotowe do realizacji nawet najtrudniejszych działań.

Czynności te przekładają się na oszczędność czasu i pieniędzy wszystkich uczestników procesu budowlanego. Dzięki temu strony uczestniczące w projekcie budowlanym mają pewność, że ryzyko wypadków przy pracy zostanie zminimalizowane, a same zdarzenia nie będą miały negatywnego wpływu na opinię zarówno o Partner-Bud, jak i przede wszystkim o inwestorze.

Wykwalifikowane kierownictwo budowy z wieloletnim doświadczeniem zapewnia zachowanie standardów BHP podczas realizacji projektów, a Specjaliści ds. BHP podczas częstych kontroli sprawdzają stan BHP placu budowy, a także uczestniczą w kreowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu BHP. Dzięki tym działaniom liczba wypadków przy pracy ma trend spadkowy, wskaźnik ciężkości wypadków również spada, co przy zwiększających się obrotach i liczbie budów jest tendencją, którą firma chce utrzymać. Od ponad sześciu lat Partner-Bud nie odnotował żadnego wypadku ciężkiego oraz śmiertelnego, zarówno wśród swojej załogi, jak i podwykonawców, co jest dodatkową motywacją do ciągłego i konsekwentnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

awbud-bhp2