Adgar Park West

Rozbudowa i modernizacja budynku biurowo-usługowego Adgar Park West
Klient: Adgar Park West
Lokalizacja: Warszawa
Powierzchnia: 5 500 m2
Termin realizacji: 08.2014-11.2014

O realizacji

Rozbudowa i modernizacja budynku biurowo-usługowego dla ADGAR PARK WEST w War­szawie przy Alejach Jerozolimskich jest przykładem dopasowania istniejącego obiektu do potrzeb zmieniających się gustów, trendów i standardów jakim podlegają nowoczesne bu­dynki biurowe. Gruntowna przebudowa podniosła prestiż obiektu i pozwoliła pracownikom biurowca na efektywniejsze i przyjemniejsze godzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym.

Zakres prac obejmował: wykonanie projektów wykonawczych i prac budowlanych z zakresu konstrukcji obiektu, modernizację (przebudowę) elewacji budynku A z dobudową holu, re­mont przestrzeni wspólnych zespołu budynków biurowo-usługowych w zakresie prac budow­lanych oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z montażem urządzeń, remont elewacji budynków A,B,C; przebudowę wewnętrznego układu drogowego oraz modernizację utwardzeń powierzchni gruntu i terenów zielonych, a także przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej.Przebudowa tego obiektu odbyła się przy pełnym zasiedleniu obiektu przez użytkowników, co przełożyło się na konieczność takiej reali­zacji prac, aby zarówno petenci jak i pracownicy nie odczuwali negatywnych skutków prowadzonych robót.

Harmonogram przebudowy wymagał od AWBUD pracy w systemie zmianowym przy całodobowym prowa­dzeniu robót. 136 dni na realizację tak dużej przebudowy wydaje się niemożliwe do spełnienia, jednak przy­kład tego projektu pokazuje, że dobrze przygotowany i poprowadzony projekt pozwala skrócić do minimum czas realizacji przy jednoczesnym nie wyłączaniu obiektu z użytkowania, co dla ich właścicieli jest podstawo­wym wyznacznikiem przy podejmowaniu decyzji o realizacji robót.

Zapytaj o ofertę na podobną realizację