ZGH Bolesław S.A. Budowa Hali Namiarowni Wsadu

Trójsegmentowa hala będąca obudową dla zasobników i nitki technologicznej
Klient: ZGH Bolesław S.A.
Lokalizacja: Bukowno
Powierzchnia: 5 268,80 m2
Kubatura: 98 227,60 m3
Termin realizacji: 06.2017-08.2018
Wartość: 22,6 mln zł netto

O realizacji

Budowa Hali Namiarowni Wsadu dla ZGH Bolesław S.A.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie nowej hali namiarowni wraz z infrastrukturą drogową, kolejową i kanalizacją deszczową w rejonie hali oraz zamaszynowanie technologiczne.

Główną część projektu stanowi trójsegmentowa hala będąca obudową dla zasobników i nitki technologicznej do produkcji zawiesiny ZnS i ZnO tworząca jedną przestrzeń funkcjonalną.

Podstawowe dane obiektu będącego przedmiotem zadania:

 • Zaprojektowano jednonawową halę o rozpiętości w osiach 31,00 [m], długości 117,20 [m]. Wysokość hali w kalenicy wynosi 19,77[m],
 • Powierzchnia zabudowy hali: 5 268,80 [m2],
 • Kubatura hali : 98 227,60 [m3],
 • Hala posadowiona jest na 100 palach CFA o średnicy 430 [mm] oraz zbiornikach żelbetowych,
 • Halę zaprojektowano o układzie nośnym oraz wewnętrznych konstrukcji jako stalowe o tonażu ok. 600 [T] i klasie antykorozyjności C5-I,
 • W hali znajduje się 6 żelbetowych boksów magazynowych koncentratów o wymiarach 20x10x9 [m] i objętości V=1800[m3] oraz dwa boksy magazynowe o wymiarach 12x10x3 i objętości V=360[m3],
 • Prace prowadzone będą w zabezpieczonym wykopie w postaci ścianki berlińskiej,
 • Układu dróg i placów betonowych i asfaltowych wraz z chodnikami o pow. ok 2 100,
 • Modernizacja układu torowiska wokół hali oraz wykonanie nowego w hali,
 • Instalacje elektryczne oraz kanalizacja deszczowa.

Urządzenia przewidziane do zabudowy:

 • Suwnice pomostowe GNP A8 ( 2 szt.) o udźwigu głównym Q=6,3 [T],
 • Przenośniki taśmowe ,
 • Przeciągarka wagonowa,
 • Inne urządzenia będące przedmiotem modernizacji celem synchronizacji nowo zamontowanych urządzeń.

Zapytaj o ofertę na podobną realizację