ZGH Bolesław S.A. Budowa Nowej Hali Wanien

Wykonanie palowania i fundamentów wraz z płytą posadzki nowej Hali Wanien
Klient: ZGH Bolesław S.A.
Lokalizacja: Bukowno
Powierzchnia: 6000 m2
Termin realizacji: 08.2017-05.2018
Wartość kontraktu: 4,2 mln zł.

O realizacji

AWBUD jako Generalny Wykonawca  zrealizował zadanie inwestycyjne pn. : „Wykonanie prac przygotowawczych, budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmował wykonanie:

 1. Organizacji komunikacji pieszej, samochodowej oraz technologicznej w obrębie budowy,
 2. Opracowanie przewiduje rozbiórkę obiektów kolidujących z projektowaną inwestycją.
  Do rozbiórki przewidziane są:
  Budynek o pow. zabudowy ok. 75 m2 i wysokości 2 kondygnacji. Budynek został zrealizowany w konstrukcji tradycyjnej – szkielet żelbetowy, ściany murowane z cegły ceramicznej,
  Klatka schodowa, otwarta o wysokości ok. 12,00 [m],
  Liczne Zbiorniki i fundamenty żelbetowe usytuowane w gruncie,
 1. Robót ziemnych polegającej na przygotowaniu platformy pod palowanie o powierzchni ok. 6 000 m2.
 2. Żelbetowej chłodni elektrolitu o wymiarach 7,0 x 10,0 [m] i wysokości +11,50 [m] wraz ze stalową konstrukcją wsporczą dla podestów stalowych w ilości 30Mg, całość zabezpieczona chemoodpornie do klasy C5I,
 3. Rurociągów kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowo-przemysłowej oraz wody przemysłowej i wody pitnej, które podlegają przekładkom, zabezpieczeniom oraz wykonania jako nowych o nominalnych średnicach DN100 ÷ DN800,
 4. Układu dróg i placów betonowych i asfaltowych wraz z chodnikami o pow. ok 2 100 [m2]
 5. Wykonanie palowania i fundamentów wraz z płytą posadzki nowej Hali Wanien

Zapytaj o ofertę na podobną realizację