Lafarge Kujawy

Budowa hali magazynowej paliw alternatywnych
Klient: Lafarge-Holcim
Lokalizacja: Bielawy
Powierzchnia: 4 500 m2
Kubatura: 52 392 m3
Wartość: 22 657 000 zł
Termin realizacji: 07.2016 - 08.2017

O realizacji

Budowa hali magazynowej dla Lafarge

AWBUD S.A. jako generalny wykonawca zrealizował halę magazynu paliw alternatywnych na terenie zakładu Cementownia Kujawy w Piechcinie. Paliwo alternatywne w postaci odpadów z tworzyw sztucznych jest wykorzystywane do opalania w piecu przy produkcji cementu. Obiekt magazynowo produkcyjny o powierzchni 4.500 m2 jest zlokalizowany na terenie zakładu w miejscu usuniętych niegdyś silosów mazutu. Do obsługi tego obiektu przewidziano infrastrukturę drogową łączącą obiekt z kompleksem zakładowym, budynek socjalno-biurowy z laboratorium zbiornik retencyjny oraz zbiornik i pompownię ppoż na potrzeby instalacji hydrantowej i tryskaczowej. Obiekt magazynowo produkcyjny stanowi otwarta pod dachem i nieogrzewana hala o wysokości 12m, szerokości 45m  i długości 100m. Ściany do wysokości 4m i słupy hali są żelbetowe a konstrukcja dachu stalowa o rozpiętości 45m bez podparcia pokryta blachą trapezową. Ściany ponad ścianami żelbetowymi stanowi blacha trapezowa do wysokości 0,8m  pod dachem, gdzie po obwodzie jest otwarta i przewiewna. Wewnątrz hali wylano posadzkę betonową na której jest składowany i przetwarzany materiał RDF. Budynek jest uzbrojony w instalację tryskaczową z detekcją i sygnalizacją pożarową. Instalacja elektryczna oświetlenia i niskoprądowa przewidziana jest w standardzie ATEX.

Zakres zadań:

  • wielobranżowe projekty budowlany i wykonawcze
  • hala magazynowa – konstrukcja hali oparta na prefabrykowanych słupach żelbetowych bez słupów wewnętrznych
  • kompleksowe zagospodarowanie terenu 6 500 m2

    Budowa hali magazynowej dla Lafarge w Piechcinie

    Budowa hali magazynowej dla Lafarge w Piechcinie

Referencje:

Zapytaj o ofertę na podobną realizację