Tymbark – MWS 1 i 2 etap inestycji

Centrum Innowacji, badań i rozwoju marek Tymbark i Kubuś
Klient: Grupa Maspex
Lokalizacja: Olsztynek
Wartość : 45 284 689
Powierzchnia 22 467 m2
Kubatura 203 161 m3
Termin realizacji: 06.2016-08.2017

O realizacji

W ramach umowy AWBUD z TYMBARK-MWS z Grupy MASPEX, spółka wybuduje hale produkcyjne wraz z magazynami surowców.

Budynki składają się z dwóch segmentów – 2 brył na bazie prostokąta – pierwszą podstawowa bryłę stanowi jednokondygnacyjna hala produkcyjno-magazynowa, trzyspadowa, o spadku dachu 6,0%, która mieści pomieszczenia produkcyjne, technologiczne oraz magazynowe. Segment drugi to trzykondygnacyjny budynek techniczno-socjalny, który będzie obiektem przyprodukcyjnym, przeznaczonym na zaplecze socjalne pracowników oraz bieżącą obsługę techniczną maszyn i urządzeń. Segment ten połączony jest  funkcjonalnie z halą dwoma klatkami schodowymi. Dach budynku socjalno-technicznego projektowany jako balastowy, wykończony warstwą żwiru.

W ramach drugiego etapu budowy zostanie wzniesiony magazyn wysokiego składowania – ponad 24 metry wysokości.

Film z realizacji inwestycji, etap 1 i 2:

Podstawowy układ nośny hali produkcyjno-magazynowej stanowi  konstrukcja żelbetowa z lekką  obudową. Obiekt zabudowany na planie prostokąta o wymiarach około 72,30m x 264,9m o wysokości w szczycie 12,00m. Hala produkcyjno-magazynowa zaprojektowana została w konstrukcji żelbetowej. Rozstaw głównych ram nośnych oraz przęseł skrajnych 12,0m – ramy nośne oraz 6,00m konstrukcja stalowa do montażu płyt ściennych w układzie poziomym.

Projektowany budynek socjalno-techniczny, trzykondygnacyjny, zabudowany na planie prostokąta o wymiarach około 13,00m x 87,35m o wysokości do warstwy osłaniającej izolację cieplną na dachu budynku – 11,90m. Układ nośny części socjalno-technicznej (trzypoziomowej) oparty jest na murowanych ścianach nośnych wewnętrznych i zewnętrznych z rdzeniami żelbetowymi, z stropami sprężonymi z płyt kanałowych.

Kompleksowe zagospodarowanie terenu, zewnętrzna infrastruktura, w tym m.in. place manewrowe, drogi dojazdowe i parking o łącznej powierzchni ponad 20 000 m2.

Powierzchnia całkowita Hal magazynowo-produkcyjnych: 19 173,66 m2, kubatura: 195 227 m3
Powierzcnia całkowita budynków socjalnych i technicznych: 3 294 m2, kubatura: 12 934,17 m3

Inwestycję wyróżnia niestandardowy sposób posadowienia budynku. Dzięki użyciu odpowiednich pali (kolumny w technologii DSM) posadzka hali nie będzie opierać się na warstwach konstrukcyjnych podłoża, a – podobnie jak strop – będzie oparta na palach. Ma to na celu wzmocnienie stabilności gruntu pod realizowaną inwestycją.

Zapytaj o ofertę na podobną realizację