Budowa centrum handlowo – rozrywkowego „Tkalnia”

Kompleksowa realizacja centrum handlowo-rozrywkowego, oraz rewitalizacja istniejących pozostałości dawnej fabryki.
Klient: Tkalnia Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pabianice
Powierzchnia: 16 736 m2
Termin realizacji: 10.2017-03.2019
Wartość kontraktu: 44 459 415 zł

O realizacji

Budowa centrum handlowo – rozrywkowego „Tkalnia” w Pabianicach

Grupa AWBUD zawarła umowę na realizację prac budowlanych z firmą Tkalnia Sp. z o.o. Przedmiotem kontraktu jest wykonanie rewitalizacji dawnej fabryki włókienniczej przy ul. Grobelnej 8 w Pabianicach, polegającej na częściowej adaptacji budynków przemysłowych oraz budowie nowych obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą, które łącznie tworzyć będą kompleks handlowo-rozrywkowy „Tkalnia”.
Ponadto AWBUD wykona pełen wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy inwestycji.

Budowa centrum handlowo - rozrywkowego Tkalnia Pabianice

Budowa centrum handlowo – rozrywkowego Tkalnia Pabianice

Kompleks Handlowo – rozrywkowy składa się z trzech budynków, każdy posadowiony bezpośrednio na ławach i stopach fundamentowych. Jeden z budynków został wkomponowany w mury starej tkalni. Zabytkowe mury zostaną poddane pełnej renowacji począwszy od oczyszczenia, odgrzybienia, odsalania cegieł, po uzupełnienie starych spoin, wykonania przemurowań w miejscach które tego wymagają z wykorzystaniem odzyskanych materiałów z rozbiórek. Cegły zostaną piaskowane, by uzyskać dawną kolorystykę.
Pozostałe dwa budynki będą miały elewacje częściowo ceglane nawiązujące do zabytkowych murów.
Od strony ulicy Grobelnej i od strony zachodniej centrum zostanie zadaszone dachem szedowym nawiązujący konstrukcyjnie do dawnych hal przemysłowych.
Pomiędzy budynkami będzie zlokalizowany parking oraz powierzchnie zielone – klomby i trawniki.

Budowa centrum handlowo – rozrywkowego ma zostać ukończona do 23 marca 2019 roku.
więcej o centrum na stronie internetowej: https://centrumtkalnia.pl/

Zapytaj o ofertę na podobną realizację