PPF HASCO-LEK

Zakład Produkcji Płynnych Form Leków we Wrocławiu

Budowa pomieszczeń czystych, instalacji gazów sprężonych oraz zaawansowanych technologicznie systemów wentylacji i klimatyzacji.

Klient: PPF Hasco-Lek S.A.
Lokalizacja: Wrocław
Powierzchnia: 9 000 m2
Kubatura: 53 295 m2
Wartość: 48 700 000 zł
Termin realizacji: 07.2008-12.2009

 

O realizacji

Wieloletnie doświadczenie w wymagającej branży wykonawstwa obiektów farmaceutycznych, pozwala na pozyskanie najbardziej prestiżowych zadań. W lipcu 2008 AWBUD pozyskał kontrakt na realizację Zakładu Produkcji Form Płynnych Hasco-Lek w Siechnicach. Budynek to obiekt o powierzchni 9 000 m2 oraz wysoce skomplikowanych technologicznych rozwiązaniach, wykonywany w systemie GMP.

Zakres zrealizowanych zadań: w zakres zadania oprócz pokaźnych robót konstrukcyjnych wchodził szereg robót montażowo-budowlanych i instalacyjnych, tj. budowa pomieszczeń czystych, instalacji gazów sprężonych oraz zaawansowanych technologicznie systemów wentylacji i klimatyzacji.
Z racji przeznaczenia obiektu dotrzymanie przez AWBUD reżimów terminowych i jakościowych jest jednym z najlepszych wskaźników możliwości naszej firmy.
Dodatkowym potwierdzeniem naszej jakości i solidności jest realizacja kolejnych projektów dla Hasco-Lek w różnych obszarach jego działalności.

Referencje:

Zapytaj o ofertę na podobną realizację