Eberspaecher Climate Control Systems Sp. z o.o.

Budowa i rozbudowa zakładu Eberspächer
Klient: Eberspaecher Climate Control System
Lokalizacja Godzikowice
Wartość łączna 54 700 000
Powierzchnia etap: I, II 6 700 m2, 15 000 m2
Kubatura etap: I, II 75 900 m3, 175 063 m3
Termin realizacji 09.2015 – 12.2016

 

O realizacji

AWBUD jako generalny wykonawca zrealizował dla Eberspaecher Climate Control Systems Sp. z o.o. zadanie inwestycyjne pn. “Budowa Zakładu Produkcyjnego Eberspaecher w Godzikowicach” koło Wrocławia. Zabudowa ma formę dwóch zespolonych budynków: jednokondygnacyjnej hali produkcyjno-magazynowej (wysokość w attyce 11m) o powierzchni całkowitej 6700,5 m2 oraz dwukondygnacyjnego budynku zaplecza socjalno-biurowo-technicznego (wysokość w attyce 11m) o powierzchni całkowitej 2252m2.

W zakres zadania weszły również:

fundament zbiornika przeciwpożarowego, place manewrowe, drogi, parkingi i chodniki o łącznej powierzchni 7100 m2, oraz sieci infrastruktury technicznej.

Całkowita powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu wynosi 16303.66 m2.
Budynek hali będzie ogrzewany lokalnymi źródłami ciepła opalanymi paliwem gazowym o łącznej mocy znamionowej 190kW, oraz poprzez system wentylacji mechanicznej zasilanej w ciepło z kotłowni (kocioł 350kW stanowiący źródło ciepła również dla 2-kondygnacyjnego budynku biurowo-socjalno-technicznego). Pomieszczenia hali produkcyjno-magazynowej wentylowane będą mechanicznie z zastosowaniem centrali wentylacyjnej o wydajności 30 000m3/h.
Budynek biurowo-socjalny stanowi funkcjonalne uzupełnienie budynku produkcyjno-magazynowego. Na dwóch kondygnacja zlokalizowano pomieszczenia o funkcjach uzupełniających i wspomagających produkcję i funkcjonowanie zakładu. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest niesymetrycznie w mniej więcej 1/3 długości budynku od strony wjazdu głównego na działkę. W budynku na obu kondygnacjach zlokalizowane są pomieszczenia biurowe, administracyjne, sale spotkań.

Czas realizacji: tylko 6 miesięcy!

W drugim etapie inwestycji zrealizowano halę produkcyjno-magazynową o powierzchni 15 000 m2. Nowa Hala jest zespolona z halą z pierwszego etapu i została wykonana w identycznym standardzie.

Trzeci etap inwestycji polegał na wykonaniu budynku socjalnego o powierzchni 225 m2 oraz zabudowie parkingów o powierzchni 1200 m2.

 

Referencje:

Zapytaj o ofertę na podobną realizację