ASETINO, hala magazynowa

Budowa Hali magazynowej wraz z infrastrukturą
Klient: Asetino Sp. z o.o.
Lokalizacja: Trzebinia
Powierzchnia: 7 117,79 m2
Kubatura: 69 842,58 m3
Wartość: 8 095 000 zł

 

O realizacji

Przedmiotem inwestycji jest budowa czteronawowej hali magazynowej, zlokalizowanej w Trzebini przy ul. Dworcowej 2.

Hala magazynowa – budynek czteronawowy w osiach 1-5 i dwunawowy w osiach 5-13 z dachem płaskim dwuspadowym nad każdą nawą, o prostej formie architektonicznej, o charakterze przemysłowym.

Funkcja budynku: hala magazynowa z przeznaczeniem na wynajem z możliwością podziału na moduły magazynowe. Każdy z modułów magazynowych, na które został podzielony budynek, zostanie wyposażony w kontenerowe zaplecze socjalne, przeznaczone dla max 4 osób obsługi zawierające toalety oraz pomieszczenie socjalne. Kontenery zostaną usytuowane przy ścianach zewnętrznych budynku w celu zapewnienia dostępu pomieszczeń socjalnych do światła dziennego. Budynek zostanie wyposażony w instalację podciśnieniowego odwodnienia dachu, wentylacji grawitacyjnej, elektryczną oświetleniową, odgromową, hydrantową wewnętrzną.

Dla projektowanych kontenerów socjalnych zostanie zapewniona możliwość ich podłączenia do obwodowej instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej poza obrysem budynku oraz obwodowej sieci wodociągowej wewnątrz budynku. Kontenery zostaną zasilone w energię elektryczną z wewnętrznych rozdzielni najemców zlokalizowanych w każdym module. Rozwiązania instalacyjne umożliwią zainstalowanie kontenerów socjalnych w dowolnym miejscu przy ścianach zewnętrznych magazynu, w zależności od potrzeb i jego aranżacji.
Dostęp do budynku zapewniają bramy dokowe o wymiarach 300x300cm w ilości 5 szt. brama o wymiarach 400x410cm oraz drzwi o wymiarach w świetle 90x200cm w ilości 2szt./moduł spełniające wymagania ewakuacyjne.
Doświetlenie wnętrza obiektu zapewniają świetliki dachowe i klapy dymowe. Aranżacja przestrzeni magazynowych zostanie określona indywidualnie przez każdego najemcę, jednakże w sposób nie naruszający warunków użytkowania i ochrony ppoż..

 

Parametry techniczne obiektu

Szerokość w osiach 1-5                     62,70 m

Szerokość w osiach 5-13                   44,70 m

Długość                                              117,40 m

Wysokość w kalenicy                        10,31 m

Pow. zabudowy                                 7 117,79 m2

Pow. użytkowa ogółem                     7 017,20 m2

Pow. projektowanych dróg wewnętrznych  i utwardzeń  – 2 810,1m2,

Powierzchnie zielone – 1 774,4m2

Zapytaj o ofertę na podobną realizację