Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PartnerBud S.A. w upadłości w dniu 21.12.2020 r.

23 grudnia 2020

Syndyk Masy Upadłości PartnerBud S.A. w upadłości z siedzibą w Fugasówce informuje, że zgodnie z informacją uzyskaną od Zarządu Emitenta, podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21.12.2020 r. („Walne Zgromadzenie”) reprezentowanych było 24.339.427 akcji, dających prawo do 24.339.427 głosów, co stanowiło 96,8% kapitału zakładowego Emitenta. Próg 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu przekroczył akcjonariusz MAJI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która wykonywała prawo głosu z 24.339.427 akcji, dających prawo do 24.339.427 głosów, co stanowiło 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 96,8% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Powrót do listy